Non connecté. Connectez-vous ou devenez membre (gratuit).Recherche rapide :     
Aller à :  
Titre:#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Artiste:#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Paroles de Sos Mémé

Interprétées par Edith Lefel

(Chantèz)
Lè ou koumansé vyéyi sa rèd
Ou kondané a viv tou sèl

(Chantèz + chantè)
Malgré tan ka pasé ou pé pa oubliyé
Ou sonjé lè ou té jenn tout moun-lan té pli pré'w
Jòdi laj-la monté é yo abandoné'w
Tou sa ka rété'w sé lanmen'w pou priyé

(Chantèz)
Lanmou
(Kè)
Lanmou souplé
(Chantèz)
Tou sa yo ka mand'w sé an ti moman

(Chantèz)
Lanmou
(Kè)
Lanmou [???]
(Duo)
Sa nou pou bayo
Sé ti tak tandrès

(Chantè)
Koté ti manmay mwen pasé
Yo pa ka jen ékri
Pouki
Menm si nou ka soufè nou pa ni sa pou di
An jou yo ké konprann sa ké vini tou sèl
(Duo)
Kon yo ka di kay nou
Ich nou toujou ich nou
Bondié ké fè yo sav
Nou la
Yo pa
(Chantè)
... tou sèl
(Kè)
Lanmou
(Kè)
Souplé
(Chantè)
A pa bouké flè ké konsolé yo
Oh lanmou
Pou yo

(Chantè + Chantèz)
Sa gran manman bizwen
Sé dé bra lanmou

(Chantè + Chantèz)
Sa gran manman bizwen
(Kè)
Sé dé bra lanmou

(Chantèz)
Sa yo enmen
(Kè)
kouté yo
(Kè)
Sa yo bizwen
(Kè)
Enmé yo
(Chantèz)
Sé dé bra lanmou
(Kè)
Sonjé yo

(Chantèz)
Sa yo enmen
(Kè)
Kouté yo
Enmé yo
Sonjé yo

(Chantèz)
Ba yo lanmou
Soulajé yo
(kè)
Kouté yo
Enmé yo
Sonjé yo

(Kè)
Kouté yo
Enmé yo
Sonjé yo

Riff gita afriken

(Chantèz)
Ou la pou sa

(Kè)
Laj-la ka monté ka monté sèl bagay yo bizwen sé lanmou
Laj-la ka monté ka monté sèl bagay yo bizwen sé lanmou

(Chantèz)
Sé sa yo bizwen
Sa nou pou bayo
An ti chalè
An ti bonè
Lè-a lè ka tounen ka tounen sèl bagay yo bizwen sé tjenbé
(Kè)
é é é é
é é é é
é é é é

Ou la pousa

(Kè)
é é é é

Ba yo lanmou
Ba yo lanmen
Avan i two ta

Ba yo lanmou
I ké two ta
Enmé yo

(Kè)
Kouté yo
Enmé yo
Sonjé yo

(Chantèz)
An ti kout fil sa ké fè yo plézi
La la li

(Kè)
Kouté yo
Enmé yo
Sonjé yo

Recevoir la lettre d'information :
Connectés :
    0 membres et 132 visiteurs

Blog de France-jeunes, ...OlDesign    CNIL: 752143.     |]  ▲