Non connecté. Connectez-vous ou devenez membre (gratuit).Recherche rapide :     
Aller à :  
Titre:#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Artiste:#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Paroles de Ay!

Interprétées par Tarkan

Ah! bir bilse,
ne adaklar adadým aþkýna.
Soldu renklerim, eskidim uðruna.
Gökyüzüne yazdým
adýný binlerce yýldýzla...
Aldýrmadý, gülüp geçti çaðrýma.

Göze aldým, daðlarý deldim
Çölleri denizleri aþtým geldim.
Ah nafile, bakmadý gözyaþýma.

Ay!... Ay kahroldum.
Düþe kalka peþinde maskara oldum.
Ay!...Ay unutuldum.
Karda kýþta kurda kuþa yem oldum.

Yanarým, sana emeklerime yanarým, Ah!... Yanarým
Ne fayda! Dönüþü yok
Yazýk! Uçtu gitti yýllarým
Ne çýkar þimdi dönsen ahh

Kalmadý ki tadým...
Kimine göre deli, divane
Kimine göre avareyim avare...
Elimi gözümü baðladý kaderim
ellerinde biçareyim biçare...

Recevoir la lettre d'information :
Connectés :
    0 membres et 158 visiteurs

Blog de France-jeunes, ...OlDesign    CNIL: 752143.     |]  ▲