Non connecté. Connectez-vous ou devenez membre (gratuit).Recherche rapide :     
Aller à :  
Titre:#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Artiste:#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Paroles de Wer Bisto

Interprétées par Twarres

Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink (2x)
Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)
Oeh...

Hjir bin ik,
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik,
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)

toen ik je zag lang geleden
wat doet het toch pijn als ik er weer aan denk
ik zie jou
ik hoor jou
ik voel jou elke keer opnieuw

Oeh........

hier ben ik
waar ben jij
het is al lang geleden
hier ben ik
waar ben jij
het is te lang geleden

jij bent niet anders dan lief
want jij doet gewoon niks verkeerd
ik hou van jou zoals jij bent
dat je dat dan wel even weet

hier ben ik
waar ben jij
het is als lang geleden
hier ben ik
waar ben jij
het is te lang geleden

jij bent niet anders dan lief
want jij doet gewoon niks verkeerd
ik hou van jou zoals jij bent
dat e dat dan wel even weet.

ik zie jou
ik hoor jou
ik voel jou elke keer opnieuw. (2x)

Recevoir la lettre d'information :
Connectés :
    0 membres et 130 visiteurs

Blog de France-jeunes, tubededentifrice.com, ...OlDesign    CNIL: 752143.     |]  ▲